Основни цели

Клуб „Баскетбол“ е по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Целта е овладяване на добро ниво на техниката на баскетболната игра и усъвършенстване на баскетболните умения и навици.

Очаквани резултати

Повишаване на тактическата грамотност. Подобряване на уменията за работа в екип. Успешното им прилагане в състезания.

Теми и дейности

  • Тренировки

Общ брой часове по програма:

80 учебни часа

Брой участници:

15 ученици (от VIII, IX и X клас)

Място на провеждане:

спортна зала

Ден и час на провеждане:

вторник 14:40 – 16:55 ч.

Цветан Тошков