Основни цели

Основната цел на клуба  е подготовка на ученици от XI клас за успешно явяване на изпит по английски език на Университета Кеймбридж за сертификат на ниво C1.

Какво е С1 (Cambridge Advanced)?

C1 Advanced, познат като Cambridge Advanced (CAE), е изпит по общ английски, който показва ниво на владеене на езика, което се очаква от бъдещ студент в бакалавърска програма. Квалификациите на Университета Кеймбридж са престижни и се приемат от университети, държавни организации и частни компании в цял свят.

Теми и дейности

По време на бързия обучителен курс учениците развиват и упражняват уменията, необходими за успешното полагане на изпита, както и добиват по-голяма увереност да общуват на английски в професионални или академични ситуации.

Учениците получават материали и насоки за работа в час, достатъчен брой упражнения за самоподготовка, както и обратна връзка за всяка писмена работа или устно изложение. Провеждат се и предварителни изпити в средата и към края на курса, чрез който учениците да проследят напредъка си.

Учебно-изпитните материали са на издателството Cambridge University Press и са специално разработени за кратък обучителен курс.

Общ брой часове по програма:

60 учебни часа

Брой участници:

25 ученици (от XI клас)

Място на провеждане:

ет. 1, ст. 7

Ден и час на провеждане:

понеделник 14:45 – 16:20

Галена Александрова