Основни цели

Клуб „Дебати и ораторска реч“ съществува от повече от 10 години като в него участват ученици от VIII до XII клас. Дебатите, които са основната форма на работа в клуба, помагат да се развива аналитично и критическо мислене, разширяват мирогледа, стимулират въображението и мотивират за творчески подход. Те подпомагат общуването и изявата в екип, мотивират личностното развитие и лидерските качества, изграждат състезателен дух като в същото време  учат на компромис и сътрудничество. Анализът на темите и проучването на информация разширяват и задълбочават уменията за аргументация и бързо и точно изразяване на идеи. Ораторската реч, представянето на съвременна проза и поезия, както и подготвянето на театрален дует са другите форми на работа съвместно с помощник-учителите по английски език. Всяка година клубът се включва в състезания по дебати и речи на английски език и завоюва призови места.

Теми и дейности

 • Култура и комуникация
 • Човешки права
 • Ценности на демокрацията
 • Особености на различните цивилизации
 • Особености на различните религии
 • Интеркултурност
 • Състезание по дебати и публична реч
 • Състезание по дебати и публична реч
 • Стереотипи и предразсъдъци
 • Държавна политика и етноси
 • Ценности на различните култури
 • Глобална култура
 • Мултикултурализъм
 • Международни конвенции
 • Аргументация
 • Европейски парламент
 • Ролята ни като граждани на ЕС
 • Структури на ЕС
 • Европейски ценности
 • Социално позициониране
 • Стратегии за избягване и разрешаване на конфликти
 • Състезание по дебати и публична реч
 • Състезание по дебати и публична реч
 • Интеркултурно взаимодействие
 • Гражданска позиция

Общ брой часове по програма:

60 учебни часа

Брой участници:

17 ученици (от VIII, IX, X и XI клас)

Място на провеждане:

ет. 1, ст. 3

Ден и час на провеждане:

понеделник 14:40 – 16:10 ч.

Магдалена Миланова

Светлина Сачева