Основни цели

Клуб „Футбол“ е по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Целта е овладяване на добро ниво на техниката на футболната игра и усъвършенстване на футболните умения и навици.

Очаквани резултати

Повишаване на тактическата грамотност. Подобряване на уменията за работа в екип. Успешното им прилагане в състезания.

Теми и дейности

  • Тренировки

Общ брой часове по програма:

80 учебни часа

Брой участници:

20 ученици (от IX, X, XI и XII клас)

Място на провеждане:

двор

Ден и час на провеждане:

четвъртък 13:45 – 16:00 ч.

Огнян Тончев