Обща информация

Клубът по „Лингвистика“ развива своята дейност в АЕГ „Гео Милев“ от 6 години.

Тук се сблъскваме с разнообразни и необикновени задачи на езици от най-далечните краища на света.

Ако искате да развиете логическото си мислене, клубът по лингвистика е точното място за вас!

Теми и дейности

Решаваме задачи самостоятелно, обсъждаме ги заедно, развиваме уменията си за работа в екип, чувстваме се горди, когато решим и най-трудната на пръв поглед задача.

Явяваме се на олимпиади и състезания през учебната година.

Посещаваме ежегодния семинар по лингвистика, където се запознаваме с още хора с нашите интереси.

Общ брой часове по програма:

Брой участници:

Място на провеждане:

ет. 2, ст. 18

Ден и час на провеждане:

Милена Стойчева