Основни цели

Основната цел на клуб STEM, РОБОТИКА И ПРОГРАМИРАНЕ“ е да откликне на интересите на учениците от всички випуски в гимназията; да предложи занимания в извънучебно време – за придобиване на знания и умения; да разчупи стандартната учебна програма. За дейностите бяха осигурени три комплекта LEGO Education Spike, преносими компютри, както и зала за занимания.

Теми и дейности

Дейностите в клуба са насочени към:

  • подобряване на цифровите компетентности чрез въвеждане на учениците в програмирането, усвояване на основните етапи, понятия и умения за изграждане и кодиране на алгоритми;
  • повишаване значението на STEM предметите в училищната общност;
  • създаване на условия училището да участва в състезания и различни предизвикателства, свързани със STEM направления;
  • разширяване на STEM грамотността чрез допълнителни знания по ИТ, физика и математика и програмиране;
  • осигуряване на възможност на учениците да разберат по-добре своите силни страни и да изберат своята реализация;
  • осигуряване на условия учениците да осмислят свободното си време в релаксираща и забавна среда.

Общ брой часове по програма:

50 учебни часа

Брой участници:

10 ученици (от VIII, IX, X и XI клас)

Място на провеждане:

STEM център

Ден и час на провеждане:

вторник, 14:40 – 16:10

Светлана Колчева