Клубове и извънкласна дейност

Учениците в училище могат да се включат в разнообразие от клубове по интереси

2023-03-24T13:52:44+02:00

Роботика

Клуб за въвеждане на учениците в програмирането, както и изграждане и кодиране на алгоритми

2023-03-28T10:51:02+03:00

Астрономия

Клуб за учениците, проявяващи интерес към физичното познание и астрономическите явления и процеси

2023-03-24T16:23:45+02:00

Екоклуб

Клуб за природосъобразния начин на живот, устойчивото развитие и екологичното образование

2023-03-24T16:59:02+02:00

Дебати

Клуб за природосъобразния начин на живот, устойчивото развитие и екологичното образование

2023-03-25T00:04:43+02:00

Волейбол

Клуб за практикуване на волейбол и усъвършенстване на спортни умения и навици

2023-03-25T00:37:49+02:00

Футбол

Клуб за практикуване на футбол и усъвършенстване на спортни умения и навици