Клубове и извънкласна дейност

Учениците в училище могат да се включат в разнообразие от клубове по интереси

2023-11-06T10:23:01+02:00

Астрономия

Клуб за учениците, проявяващи интерес към физичното познание и астрономическите явления и процеси

2023-11-06T10:38:40+02:00

Екоклуб

Клуб за природосъобразния начин на живот, устойчивото развитие и екологичното образование

2023-11-09T10:33:26+02:00

Дебати

Клуб за всеки, който иска да се научи да отстоява позицията си без да влиза в конфликт, както и да се изказва пред публика ясно, изразително и убедително.

2023-11-06T10:52:00+02:00

Роботика

Клуб за въвеждане на учениците в програмирането, както и изграждане и кодиране на алгоритми

2023-11-06T10:14:18+02:00

Волейбол

Клуб за практикуване на волейбол и усъвършенстване на спортни умения и навици

2023-11-06T10:18:06+02:00

Футбол

Клуб за практикуване на футбол и усъвършенстване на спортни умения и навици